LỄ MÌNH MÁU THÁNH: Chúng ta được biến đổi theo điều chúng ta ăn (Ga 6,51-59)

Văn Chính, SDB chuyển ngữ

Thánh nữ Juliana thành Liege, một nữ tu dòng thánh Âu-tinh, đã có một thị kiến trong có thánh nữ nhìn thấy một mặt trăng tròn trịa chiếu sáng. Mặt trăng thật hoàn hảo, ngoại trừ bị  một vài lỗ nhỏ màu đen, mà qua đó thánh nữ được cho biết là do thiếu việc lễ mừng Thánh Thể. Chuyện này đã dẫn đến việc mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa trong niên lịch phụng vụ của Giáo Hội vào năm 1264.

Tại sao chúng ta cần mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa? Lễ mừng này cho chúng ta cơ hội để cám tạ Thiên Chúa vì sự hiện diện thường hằng của Đức Giê-su Ki-tô cách hữu hình trong Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa. Đó cũng là cơ hội để chúng ta tìm hiểu sâu hơn ý nghĩa cúa Bí Tích này cũng như có thái độ sống sao cho xứng đáng, vì Bí Tích Thánh Thể là bí tích của sự sống, mà ai ăn uống bất xứng, sẽ lãnh lấy án phạt cho mình như Thánh Phao-lô đã viết trong thư gởi tín hữu thành Cô-rin-tô: “Thật vậy, ai ăn uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình. Vì lẽ đó, trong anh em, có nhiều người ốm đau suy nhược, và cũng có lắm người đã chết” (1Cr 11,29-30).

Để hiểu biết hơn về Bí Tích Thánh Thể, trước hết, chúng ta cần cầu xin Đức Giê-su ban cho chúng ta bí tích này. Bài Tin mừng hôm nay, đúng hơn là cả chương 6 của Tin Mừng Gioan, cho chúng ta câu trả lời. Chúng ta có thể thấy Đức Giê-su đưa ra cho chúng ta 2 lý do:

  1. Đức Giê-su hứa sẽ ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28,20). Qua Bí Tích Thánh Thể, Đức Giê-su cho chúng ta một dấu chỉ hữu hình và một phương cách hiệu quả để hiện diện với chúng ta và đưa chúng ta đến với Ngài. Như Đức Giê-su đã nói: “Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong người ấy”.
  2. Đức Giê-su nói rằng Ngài đến để cho chúng ta được sống và sống dồi dào (Ga 10,10). Trong Bí tích Thánh Thể, ngài trở thành phương cách hữu hình của sự trao ban sự sống cho chúng ta, để chúng ta có thể sống dồi dào trong thế giới này và trong cuộc sống mai hậu, như lời Ngài đã nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.  Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6,53-54)

Đức Giê-su nói với người Do thái khi họ cùng nhau đến để xin Ngài ban cho họ bánh ăn một lần nữa. Nhưng lần này, Đức Giê-su muốn ban cho họ thứ bánh và máu một cách bí tích. Trong đầu óc phàm tục của họ, họ không thể hiểu và đánh giá được giá trị của bí tích này. Họ xầm xì với nhau: “Làm sao ông này có thể ban cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” (c. 52). Thế nhưng Đức Giê-su khẳng quyết: “Thịt tôi chính là của ăn, máu tôi thật là của uống” (c. 55). Kết cục, những người Do Thái đã bỏ đi khi nghe về Bí Tích Thánh Thể, vì họ thấy bí tích này quả không có nghĩa gì đối với họ trong cuộc sống vật chất của trần gian.

Vấn nạn mà những người theo Đức Giê-su đặt ra vẫn còn là một vấn đề đối với chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta đến với Bí Tích Thánh Thể với một đầu óc duy vật, chúng ta chẳng thể hiểu được, và tất nhiên sẽ đánh mất tất cả những ơn ích của một món quà tuyệt vời của Tình Yêu Thiên Chúa. Bí Tích Thánh Thể thực là của ăn và của uống cho chúng ta, nhưng đồng thời cũng rất khác biệt với những loại đồ ăn thức uống của trần gian. Điều khác biệt lớn nhất hệ tại ở những lời của Đức Ki-tô mà Thánh Âu-Tinh đã được nghe trong lúc cầu nguyện: “Con chẳng thể làm cho Ta đi vào thân xác con trừ khi con đón nhận như một thức ăn cho cơ thể con; và đó cũng là cách con được biến đổi trong Ta”. Hằng ngày, chúng ta biến đổi những thức ăn thành thịt máu chúng ta, thì thức ăn của Bí Tích Thánh Thể cũng biến đổi chúng ta thành thân mình của Đức Ki-tô. Câu nói của Ludwig Feuerbach “chúng ta sẽ trở thành điều mà chúng ta ăn” thì càng đúng hơn nữa trong sự cảm nghiệm về Bí Tích Thánh Thể.

Nhưng tại sao nhiều người trong chúng ta lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, nhưng không cảm nghiệm được sự biến đổi tận căn này? Có thể câu chuyện sau đây cũng soi sáng việc này: Một nhóm gồm những người Nga và người Hoa Kỳ cùng tham gia vào một cuộc thám hiểm. Trong ngăn chứa lương thực có loại bánh mì đen của người Nga. Vị của nó thật ngon, nhưng lại quá cứng để nhai. Chuyện xảy ra là trong một bữa ăn, một người Hoa Kỳ cắn một miếng bánh và bị gãy một chiếc răng. Anh ta liền quẳng ổ bánh vào trong ngăn và làu bàu: “Đúng là loại bánh mì cộng sản”. Nhưng một người Nga cãi lại: “Chẳng phải vì loại bánh của xã hội chủ nghĩa đâu, mà là do hàm răng hư thối của tư bản đấy”.

Nếu chúng ta không cảm nghiệm được năng lực biến đổi của Bí Tích Thánh Thể, thì có lẽ không phải do Bí Tích Thánh Thể, nhưng chính do việc thiếu niềm tin của chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta hãy đến với Bí Tích Thánh Thể trong một đức tin sống động tin vào sự hiện diện thực sự của Đức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể, và chúng ta sẽ cảm nghiệm quyền năng cứu độ của Thiên Chúa cũng nhưng tình yêu có sức biến đổi của Ngài.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Thiên Chúa