Kinh Truyền tin với ĐTC 23.12.2018: Mẹ Maria là mẫu gương đức tin và bác ái trong mùa Giáng sinh

Từ khoá:

Bài viết liên quan Diễn từ Đức Thánh Cha