KIÊN NHẪN TRONG GIÁO DỤC THEO TINH THẦN DON BOSCO

Từ những lời khuyên của Don Bosco… Don Bosco, trong nhiều lần nói chuyện với học sinh hay với những ai sống quanh ngài, đã không ít lần nói đến lợi ích của đức tính kiên nhẫn. Ngài khẳng định rằng:

KIÊN NHẪN TRONG GIÁO DỤC THEO TINH THẦN DON BOSCO

Từ những lời khuyên của Don Bosco… Don Bosco, trong nhiều lần nói chuyện với học sinh hay với những ai sống quanh ngài, đã không ít lần nói đến lợi ích của đức tính kiên nhẫn. Ngài khẳng định rằng:

CHỮ TÂM TRONG GIÁO DỤC – TỪ KINH NGHIỆM CỦA DON BOSCO

Giáo dục là hoạt động cần thiết để duy trì và chuyển tiếp các đặc nét văn minh, văn hoá nơi con người. Qua các thời đại, qua nhiều biến chuyển văn hoá, văn minh, người ta vẫn tiếp tục

THEO KINH NGHIỆM CỦA DON BOSCO – NÓI VỚI NGƯỜI TRẺ VỀ THIÊN CHÚA

Khi nói đến việc giáo dục giới trẻ theo kinh nghiệm của Don Bosco, chúng ta không thể không  nhắc tới Hệ thống giáo dục Dự phòng. Nét căn bản mà chúng ta có thể nhớ là trong hệ thống giáo

TỪ KINH NGHIỆM CỦA DON BOSCO ĐẾN NHÀ GIÁO DỤC VÀ VIỆC ĐỐI THOẠI

Từ kinh nghiệm của Don Bosco… Trong Hồi sử về Don Bosco, ta có thể đọc được nhiều sự kiện đã xảy ra trong đời Ngài. Ngoài những chi tiết về cuộc đời, công việc, tình hình công cuộc… còn

CHA MẸ – NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC GƯƠNG MẪU

Từ một câu chuyện về Don Bosco Trên đường đi dạo với các học sinh của mình, Don Bosco thường hay đặt ra những câu hỏi vừa để đùa vui vừa để tạo nên sự thân mật. Một lần nọ,

BA MẸ ƠI! HÃY LÀ NHỮNG NGƯỜI GIÁO DỤC ĐÁNG YÊU CỦA CON

Lịch sử cuộc đời của mỗi một người trong chúng ta được ghi lại bằng những kỷ niệm từ thuở sơ sinh, từ lúc cất bước vào đời trong vòng tay mẹ, chập chững ra ngoài ngõ theo chân cha…