NGÀY 26 THÁNG 12: THÁNH STÊPHANO TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI

NGÀY 26 THÁNG 12 Thánh Têphanô Tử Ðạo Tiên Khởi   (Mt 10,17-22):  Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh

NGÀY 26 THÁNG 12: THÁNH STÊPHANO TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI

NGÀY 26 THÁNG 12 Thánh Têphanô Tử Ðạo Tiên Khởi   (Mt 10,17-22):  Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh

CHÚA GIÁNG SINH – LỄ BAN NGÀY

CHÚA GIÁNG SINH – Lễ ban ngày Suy niệm Tin Mừng Ga 1:1-18 Verbum Dei – Lời Thiên Chúa ở giữa chúng ta               Lời tựa sách Tin Mừng thứ tư cho chúng ta một khảng định quan trọng:

CHÚA GIÁNG SINH – LỄ RẠNG ĐÔNG

CHÚA GIÁNG SINH – Lễ Rạng Đông Suy niệm Tin Mừng Lc 2:15-20 Tôi biết gì về Chúa Giáng Sinh?   Đêm qua tôi đã long trọng cử hành lễ Giáng Sinh, thế nhưng tôi biết gì về ngày lễ

CHÚA GIÁNG SINH – LỄ ĐÊM

CHÚA GIÁNG SINH – Lễ đêm Suy niệm Tin Mừng Lc 2:1-14     Loài người Chúa thương               “Khi hai người đang ở đó thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng,

NGÀY 24 THÁNG 12: BENEDICTUS

NGÀY 24 THÁNG 12: BENEDICTUS BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12.16 Khi ấy vua Ðavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với

NGÀY 23 THÁNG 12: THIÊN CHÚA THI ÂN

NGÀY 23 THÁNG 12: THIÊN CHÚA THI ÂN BÀI ĐỌC I: Ml 3, 1-4.23-24 Ðây là những điều Thiên Chúa phán: Này đây, Ta sai sứ thần Ta đi dọn một con đường trước mặt Ta. Và bỗng chốc, Ðấng

NGÀY 22 THÁNG 12: TÁN TỤNG DANH NGƯỜI

NGÀY 22 THÁNG 12: TÁN TỤNG DANH NGƯỜI BÀI ĐỌC I: 1 Sm 1, 24-28 Ngày ấy, sau khi đã cho Samuel dứt sữa, bà Anna liền bắt một con bò ba tuổi, lấy ba cân bột, một vò rượu,

NGÀY 21 THÁNG 12: NIỀM VUI CHIA SẺ

NGÀY 21 THÁNG 12: NIỀM VUI SẺ CHIA BÀI ĐỌC I: Dc 2, 8-14 Tiếng người tôi yêu, đây người đến, nhảy qua núi, băng qua đồi. Người tôi yêu giống như nai rừng, ví tựa hươu con. Ðó, người

NGÀY 20 THÁNG 12: MỪNG VUI LÊN

NGÀY 20 THÁNG 12 Bài Ðọc I: Is 7, 10-14 “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa phán bảo cùng vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một

NGÀY 19 THÁNG 12: CHÚA ĐÃ XÓT THƯƠNG TÔI

NGÀY 19 THÁNG 12 BÀI ĐỌC I: Tl 13, 2-7, 24-25a Ngày ấy có một người đàn ông, bởi đất Sara và thuộc chi họ Ðan, tên là Manuel, có người vợ son sẻ. Thiên Thần Chúa hiện ra nói