THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG

THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG Bài Ðọc I: Is 25, 6-10a “Chúa mời đến dự tiệc của Người và lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ

THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG

THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG Bài Ðọc I: Is 25, 6-10a “Chúa mời đến dự tiệc của Người và lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ

THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Cv 3, 1-10: Phêrô và Gioan chữa lành một người què Lc 24, 13-35: Hai môn đệ trên đường Emmaus Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ

THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA CHAY

Bài Ðọc I: Kn 2, 1a. 12-22 “Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”. Trích sách Khôn Ngoan. Những kẻ gian ác suy nghĩ chín chắn, đã nói rằng: “Chúng ta hãy vây bắt kẻ công

THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA CHAY

Bài Ðọc I: Xh 32, 7-14 “Xin Chúa tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra

THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY

Bài Ðọc I: Is 49, 8-15 “Ta đã đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: “Trong thời thuận tiện, Ta đã nghe lời ngươi; trong ngày

THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY

Bài Ðọc I: Ed 47, 1-9. 12 “Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Trong những ngày ấy,

THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY

Bài Ðọc I: Is 65, 17-21 “Thiên hạ sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc và than van nữa”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Thiên Chúa phán: “Này Ta tác tạo trời mới, đất mới; người ta sẽ không