CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN C: TIN CHÚA XÓT THƯƠNG HAY ĐỢI PHÉP LẠ?

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB Tin Chúa xót thương hay mong đợi phép lạ? Giữa lời tuyên bố của Đức Giê-su và sự mong đợi của cử tọa tại hội đường Na-da-rét, quả có một khoảng cách quá lớn:

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN C: TIN CHÚA XÓT THƯƠNG HAY ĐỢI PHÉP LẠ?

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB Tin Chúa xót thương hay mong đợi phép lạ? Giữa lời tuyên bố của Đức Giê-su và sự mong đợi của cử tọa tại hội đường Na-da-rét, quả có một khoảng cách quá lớn:

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN C: MẦU NHIỆM ƠN GỌI

Lm. G.B. Trần Văn Hào SDB Mầu nhiệm ơn gọi. Có một lần, một vị Giám mục gặp nhạc sĩ Văn Cao và hỏi ông: “Thưa ông, ông quả là một thiên tài đã sáng tác nhiều ca khúc nổi

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN C: ĐIỀU GÌ ĐÃ ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM?

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Điều gì đã được ứng nghiệm? Đức Giê-su đã đọc trong hội đường Na-da-rét bản văn của ngôn sứ I-sai-a câu 61:1-2; vị ngôn sứ nói cho người Do Thái lưu đầy biết mình

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN C: NIỀM VUI TỪ THIÊN CHÚA

Niềm vui từ Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta (Nơkhêmia 8,10). Lm. G.B. Trần Văn Hào SDB Giáo hội là thân thể mầu nhiệm Chúa Giêsu. Mỗi chi thể đều quan trọng và cần thiết để cho toàn thân

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN: CHÚA GIÊSU LÀ RƯỢU MỚI ƠN CỨU ĐỘ

Lm. Đaminh Trần Quang Hiền SDB Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật tuần II trình bày cho chúng ta hình ảnh tiệc cưới tại Cana. Hình ảnh tiệc cưới trong Thánh Kinh nói lên niềm vui, sự hoan lạc, là

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN C: CHÚA ĐI ĂN CƯỚI

Lm. G.B. Trần Văn Hào SDB CHÚA ĐI ĂN CƯỚI Đã có một thời, các Cha chẳng bao giờ đi ăn cưới và coi đó là chuyện thế gian, bậc tu hành không nên tham dự. Ở các nhà dòng,