CHÚA GIÁNG SINH – LỄ BAN NGÀY

CHÚA GIÁNG SINH – Lễ ban ngày Suy niệm Tin Mừng Ga 1:1-18 Verbum Dei – Lời Thiên Chúa ở giữa chúng ta               Lời tựa sách Tin Mừng thứ tư cho chúng ta một khảng định quan trọng:

CHÚA GIÁNG SINH – LỄ BAN NGÀY

CHÚA GIÁNG SINH – Lễ ban ngày Suy niệm Tin Mừng Ga 1:1-18 Verbum Dei – Lời Thiên Chúa ở giữa chúng ta               Lời tựa sách Tin Mừng thứ tư cho chúng ta một khảng định quan trọng:

CHÚA GIÁNG SINH – LỄ RẠNG ĐÔNG

CHÚA GIÁNG SINH – Lễ Rạng Đông Suy niệm Tin Mừng Lc 2:15-20 Tôi biết gì về Chúa Giáng Sinh?   Đêm qua tôi đã long trọng cử hành lễ Giáng Sinh, thế nhưng tôi biết gì về ngày lễ

CHÚA GIÁNG SINH – LỄ ĐÊM

CHÚA GIÁNG SINH – Lễ đêm Suy niệm Tin Mừng Lc 2:1-14     Loài người Chúa thương               “Khi hai người đang ở đó thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng,

MÙA VỌNG: MÙA CỦA HY VỌNG

Mùa Vọng: Mùa của Hy vọng Trong những ngày nay, Giáo hội đang bước vào một mùa gọi là “Mùa Vọng”, mùa của những sự chuẩn bị và mùa của niềm Hy vọng. Tuần thứ nhất của mùa Vọng mời

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C: CHIA SẺ NIỀM VUI TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C: CHIA SẺ NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG Lm. GB. Trần Văn Hào, SDB Gần ngày lễ Giáng sinh người ta thường viết những cánh thiệp để gửi trao cho nhau những lời cầu chúc

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C Lời Chúa: Mk 5,1-4; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45 Con lòng Bà Trong một buổi chia sẻ Lời Chúa giữa các bà mẹ, sau khi nghe đọc đoạn Tin Mừng chiều

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C: LÝ DO ĐỂ NHẢY MỪNG

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C: LÝ DO NÀO ĐỂ NHẢY MỪNG Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Ai cũng biết lễ Giáng Sinh là lễ của vui tươi, của rạng rỡ! Đã từ lâu, nhất là trong xã hội

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C: ĐỨC CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA

Đức Chúa ở cùng chúng ta Suy niệm của Peter Feldmeier Lm. Văn Hào SDB chuyển ngữ  “Quyền năng Đấng tối cao sẽ phủ bóng trên Bà” (Lc 1,35). Hai Chúa Nhật vừa qua, các bài đọc Kinh Thánh trong

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C: NGƯỜI MÔN ĐỆ VÀ THA NHÂN ĐƯỢC CHÚC PHÚC

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C BÀI ĐỌC I: Mk 5, 2-5a Ðây lời Chúa phán: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Ðấng thống trị Israel, và

MÙA VỌNG: BỐN TRONG MỘT…

MÙA VỌNG: BỐN TRONG MỘT…                                                                                         Lm. Giacôbê Nguyễn Hải Ly SDB Mùa Vọng là thời gian hồng phúc để chúng ta chuẩn bị tâm hồn, đón chờ Chúa đến.  Chúa Giêsu đã đến hơn 2000 năm trước, và ngày